به گردو خوش آمدید

مت هاردی

چهار شنبه 12 مهر 1391
16:37
alihoveida

 قد : ۲/۶ فوت

 
وزن : ۲۳۶ پوند
 
ملیت : کامرون
 
فینیشر : Twist of Fate
 
افتخارات :ECW Champion; United States Champion; World Tag Team Champion; European Champion; Hardcore Champion; Cruiserweight Champion; WCW Tag Team Champion
 
    مت هاردی یکی از سوپر استارهای کشتی کچه که همیشه در کارش موفق بوده . وقتی که مت هاردی بچه بود به همراه جف در حیاط خانه شان کشتی کچ بازی می کرد هیچکس فکر نمی کرد که این دو نفر یک تگ تیم را تشکیل بدهند و کمربند بگیرند . گروه هاردی بویز واقعا عالی بود و یکی از خصوصیات این گروه این بود که آن ها زیاد ریسک می کردند . اولین رسلمنیایی که این گروه در آن شرکت داشت رسلمنیای سال ۲۰۰۰ بود . گروه هاردی بویز در آن رسلمنیا در یک لدر مچ بر سر کمربندهای تگ تیم شرکت کرد .
 
     جدا از افتخارتی که مت به همراه جف به دست آورده مت موفق به کسب افتخارات زیادی مثل قهرمانی اروپا قهرمانی هاردیکور و... شده است . مت در سال ۲۰۰۸ قهرمان ECW شد و به افتخاراتش افزود .
 
     مت کارهای مهم دیگری هم انجام داده برای مثال او مدتی دوست پسر لیتا بوده ولی وقتی که او در سال 2009 با جف هاردی دشمن شد و به او خیانت کرد قسمت دیگری از وجودش را به نمایش گذاشت .
 
     دعوای بین مت و جف با این شروع شد که مت باعث شد که ماشین جف در کامرون تصادف کند و دو هفته ی بعد در راو وقتی که جف پس از آن حادثه به کشتی کچ بازگشت مت فشفشه ها را دستکاری کرد و فشفشه ها به جف برخورد کردند و او را مصدوم کردند . مت و جف در رسلمنیای 25 در مقابل هم بازی کردند . این مسابقه با پیروزی جف به پایان رسید .

موضوعات مرتبط: مت هاردی

مت هاردی

چهار شنبه 12 مهر 1391
16:37
alihoveida

 قد : ۲/۶ فوت

 
وزن : ۲۳۶ پوند
 
ملیت : کامرون
 
فینیشر : Twist of Fate
 
افتخارات :ECW Champion; United States Champion; World Tag Team Champion; European Champion; Hardcore Champion; Cruiserweight Champion; WCW Tag Team Champion
 
    مت هاردی یکی از سوپر استارهای کشتی کچه که همیشه در کارش موفق بوده . وقتی که مت هاردی بچه بود به همراه جف در حیاط خانه شان کشتی کچ بازی می کرد هیچکس فکر نمی کرد که این دو نفر یک تگ تیم را تشکیل بدهند و کمربند بگیرند . گروه هاردی بویز واقعا عالی بود و یکی از خصوصیات این گروه این بود که آن ها زیاد ریسک می کردند . اولین رسلمنیایی که این گروه در آن شرکت داشت رسلمنیای سال ۲۰۰۰ بود . گروه هاردی بویز در آن رسلمنیا در یک لدر مچ بر سر کمربندهای تگ تیم شرکت کرد .
 
     جدا از افتخارتی که مت به همراه جف به دست آورده مت موفق به کسب افتخارات زیادی مثل قهرمانی اروپا قهرمانی هاردیکور و... شده است . مت در سال ۲۰۰۸ قهرمان ECW شد و به افتخاراتش افزود .
 
     مت کارهای مهم دیگری هم انجام داده برای مثال او مدتی دوست پسر لیتا بوده ولی وقتی که او در سال 2009 با جف هاردی دشمن شد و به او خیانت کرد قسمت دیگری از وجودش را به نمایش گذاشت .
 
     دعوای بین مت و جف با این شروع شد که مت باعث شد که ماشین جف در کامرون تصادف کند و دو هفته ی بعد در راو وقتی که جف پس از آن حادثه به کشتی کچ بازگشت مت فشفشه ها را دستکاری کرد و فشفشه ها به جف برخورد کردند و او را مصدوم کردند . مت و جف در رسلمنیای 25 در مقابل هم بازی کردند . این مسابقه با پیروزی جف به پایان رسید .

موضوعات مرتبط: مت هاردی
صفحه قبل 1 صفحه بعد