به گردو خوش آمدید

استخاره

چهار شنبه 22 شهريور 1391
21:5
alihoveida
در زندگی هر یك از ما گاهی بر سر دو راهی قرار می گیریم و بعد از مشورت با دیگرانم و زدن تمامی درها اگر نتوانستیم راه خودمان را انتخاب كنیم به استخاره روی می اوریم و از خداوند طلب خیر میكنیم .

ابتدا نيت نماييد سپس روي استخاره بگير کليک فرماييد

موضوعات مرتبط: استخاره
صفحه قبل 1 صفحه بعد